Sími 441 6500

Foreldraráð

Foreldraráð

Um foreldraráð í Lögum um leikskóla

IV. KAFLI
Foreldrar og foreldraráð

11. gr.
Foreldraráð.

Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.
Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Í Foreldraráði Kópahvols eru:

Foreldraráð Kópahvols

Anna María - Ugludeild  grusla80@outlook.com

Fríða – Lóudeild   fridath84@gmail.com 

Carmen Maja - Spóadeild carmenmaja3@gmail.com

Halla Ösp – leikskólastjóri hallaosp@kopavogur.is

Margrét Stefánsdóttir fulltrúi leikskólakennara

Berglind Gear Bjarnadóttir fulltrúi starfsmannaÞetta vefsvæði byggir á Eplica