Skólanámskrá Kópahvols hefur litið dagsins ljós og erum við afar stolt af því að hafa náð að gefa hana út á fimmtíu ára afmælisári leikskólans. 

Hver leikskóli skal móta sína eigin skólanámskrá sem byggð er á grunni aðalnámskrár og vera aðgengileg öllum þeim sem hafa aðkomu að leikskólanum. Þar skal gera grein fyrir starfssemi leikskólans, þeim markmiðum sem sett eru og þeim leiðum sem farið er til að ná þeim markmiðum. Einnig skal koma fram í skólanámskrá hvernig staðið er að mati sem snýr að skólastarfinu, gildum og hugmyndafræði skólans. Þar að koma fram áherslur og leiðir sem skólinn velur að fara í samskiptum við börn, starfsfólk, foreldra og nærsamfélagið.

Skólanámskrá Kópahvols

Aðalnámskrá leikskóla 2011

Námskrá Kópavogs 1-2 ára barna

Námskrá Kópavogs 3-4 ára barna

Námskrá Kópavogs 5 ára barna